Oferujemy kompleksowe usługi projektowe:

  • sporządzanie projektów architektury krajobrazu: tarasów, balkonów, ogrodów, zagospodarowania terenu przy budynkach usługowych, przemysłowych, biurach

  • prowadzenie nadzoru autorskiego

  • inwentaryzacje zieleni

  • projektowanie systemów nawadniających 

  • opracowanie operatów pielęgnacyjnych dla istniejących i projektowanych terenów zieleni

Wykonujemy projekty:

  • koncepcyjne

  • wykonawcze

  • wizualizacje

©2023 by Samuel Glade | Landscape Architect | Proudly created with Wix.com